10 nhà toán học vĩ đại nhất trong lịch sử

  • 93

Trang Top 10 Lists Now vừa bầu chọn ra danh sách 10 nhà toán học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong đó, có 3 người mang Quốc tịch Đức.

Leonhard Euler
1.Leonhard Euler (Thụy Sĩ, năm sinh/năm mất: 1704-1783).

Carl Friedrich Gauss
2. Carl Friedrich Gauss (Đức, năm sinh/năm mất: 1777-1855).

Carl Friedrich Gauss
3. Euclid (Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên).

Carl Friedrich Gauss
4.Isaac Newton (Anh, năm sinh/năm mất: 1643-1727).

Wilhelm Leibniz
5. Wilhelm Leibniz (Đức, năm sinh/năm mất: 1646-1716).

Archimedes
6. Archimedes (Hy Lạp, năm sinh/năm mất: khoảng năm 287-212 trước Công Nguyên).

Jules Henri Poincare
7. Jules Henri Poincare (Pháp, năm sinh/năm mất: 1854-1912).

Rene Descartes
8. Rene Descartes (Pháp, năm sinh/năm mất: 1596-1650).

Georg Friedrich Bernhard Riemann
9. Georg Friedrich Bernhard Riemann (Đức, năm sinh/năm mất: 1826-1866).

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
10. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (Iraq, năm sinh/năm mất: khoảng năm 780-khoảng năm 850).

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học