Hình ảnh cây gần hoá thạch ở Thanh Hoá

  • 9

Ngay cả khi hóa đá, cây cũng vẫn "đậu" quả như thường. Căn cứ vào các quan sát được từ "cành lá hoa quả bằng đá" đó là bước đầu dự đoán được họ và loài của thứ cây này.

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học