BMW phát triển công nghệ sạc DC mới, giúp sạc điện trong vài phút

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học