Các nhà khoa học sử dụng vi khuẩn E.coli để lưu trữ dữ liệu

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học