Cây phản ứng lại với muối giống con người phản ứng với đau đớn

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học