Chế tạo bộ vi xử lý sinh học phức tạp từ các cổng logic sinh học

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học