Protein điều khiển quá trình sinh sôi của vi khuẩn: tương lai của thuốc kháng sinh mới

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học