Vật thể sống và vật thể không sống có tuân theo những quy luật giống nhau?

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học