Trái Đất đáng giá bao nhiêu?

  • 0

Trái Đất là nơi cư ngụ của loài người, nhưng nếu một ngày chúng ta phải bán nó đi, Trái Đất sẽ đáng giá bao nhiêu tiền?

Trái Đất sẽ có giá không thấp hơn 10 nghìn tỷ tỷ USD.
Trái Đất sẽ có giá không thấp hơn 10 nghìn tỷ tỷ USD.

Trái Đất có khoảng 193.000 tỷ tấn vàng, có giá trị khoảng 8000 tỷ USD.Giá trị kim cương khó ước tính hơn vì tùy thuộc vào mẫu mã của chúng, nhưng cũng có giá trị khoảng 3000 tỷ USD.8% vỏ Trái Đất được bao phủ bởi nhôm sẽ có giá trị khoảng 12.000 tỷ thùng dầu mỏ và 10.000 tỷ tấn than đá để phục vụ cho nhu cầu năng lượng, nó trị giá khoảng 180.000 tỷ USD.Đó còn chưa tính đến 1400 tấn Uranium được con người tạo ra có giá trị khoảng 46.000 tỷ USD.Nhưng có giá trị lớn nhất là lõi sắt của Trái Đất với khối lượng khổng lồ khó ước tính, có giá trị hơn 4,6 nghìn tỷ tỷ USD.Ngoài ra trái đất còn có thứ để giúp duy trì sự sống là 1332 tỷ mét khối nước, có giá trị không thể đong đếm.

Vì vậy, nếu được bán, Trái Đất sẽ có giá không thấp hơn 10 nghìn tỷ tỷ USD.

Xem thêm:
Tham khảo thêm

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học