Video: Những cách gấp máy bay giấy độc đáo

  • 56

Những chiếc máy bay giấy có thể có đủ loại hình dáng, cách bay khác nhau nhờ những kiểu gấp độc đáo. David Rees, thuộc National Geographic, khám phá một vài cách gấp máy bay khác lạ.

Những cách gấp máy bay giấy độc đáo

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học